MENU

Kadar Sewaan Dewan & Peralatan

Kemudahan Perkhidmatan

 • Tempat Letak Kereta Percuma
 • Kutip sampah & Potong rumput berkala.
 • Kaunter (One Stop Center).
 • Kaunter Tukaran Barang Kitar Semula.

Kemudahan sewaan

 • Dewan Badminton Bousted
 • Padang Bola Mini Stadium Kelaburan
 • Dewan Seminar (air-cond) Pantai Sri Tujuh.

Kemudahan

 1. Pasar Besar Wakaf Bharu, Pasar Besar Tumpat, Pasar Chabang Empat, Pasar Getting, Pasar Bebas Cukai.
 2. Dewan Bunga Raya Pantai Sri Tujuh ( boleh memuatkan 300 orang), Dewan Teratai Pantai Sri Tujuh ( kapasiti 100 orang).
 3. Kompleks Sukan Kelaburan ( Padang Bolasepak dan Asrama).
 4. Chalet-chalet & Asrama di Pantai Sri Tujuh.
 5. Kawasan Bebas Cukai Pengkalan Kubur.

Maklumat Tempahan

Semua tempahan hendaklah dijelaskan terlebih dahulu

Tempahan hendaklah dibuat seminggu awal