MENU
Rujukan Tender Tajuk Tarikh Tutup Lampiran
TAWARAN PAJAKAN MEMUNGUT BUAH KELAPA DI PANTAI GETING, PANTAI NDO DAN KAWASAN KOMPLEKS SUKAN MDT BAGI TAHUN 2020 21 Nov 2019
TAWARAN PAJAKAN MEMUNGUT BUAH KELAPA DI PANTAI SRI TUJOH BAGI TAHUN 2020 21 Nov 2019
TAWARAN PAJAKAN PASAR AWAM DI DALAM JAJAHAN TUMPAT BAGI TAHUN 2020 21 Nov 2019
MDT.D582/(01)/584/1/Klt.2(30) Kenyataan Tawaran Sebutharga Pelupusan Aset Alih 12 Mei 2019 Muat turun iklan, Muat turun iklan
MDT.D582/(01)/584/1/Klt.2(28) Kenyataan Tawaran Sebutharga Pelupusan Aset Alih 23 Apr 2019 Muat turun iklan