MENU


UTILITI

 

PEJABAT PERIKANAN JAJAHAN TUMPAT,

JALAN BOUSTEAD, 16200 TUMPAT,

KELANTAN.

TEL : 09-725 7995

FAKS : 09-725 7542

PEJABAT PERTANIAN JAJAHAN TUMPAT,

16200 TUMPAT,

KELANTAN.

TEL : 09-725 7343

FAKS : 09-725 3786

JABATAN PENDAFTARAN TUMPAT,

KG. SEDAR, 16200 TUMPAT,

KELANTAN.

TEL : 09-725 7035

FAKS : 09-725 5504

JABATAN TENAGA NASIONAL B.H.D,

16200 TUMPAT,

KELANTAN.

TEL : 09-725 6020

FAKS : 09-725 6162

PEJABAT KERETAPI TANAH MELAYU BERHAD,

16200 TUMPAT,

KELANTAN.

TEL : 09-7232/7242

PEJABAT JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN,

KG. SEDAR, 16200 TUMPAT,

KELANTAN.

TEL : 09- 725 7608/2367

FAKS : 09-725 4823