MENU

Senarai Pasar Minggu/Pagi dalam Kawasan Majlis Daerah Tumpat

Bil

Nama Tempat

Hari Operasi

Masa Operasi

1. Pasar Minggu Kg, Laut
Kwsn. Persekitaran Pasar
Kg, Laut 16040 Palekbang

Selasa

08.00PG- 12.00TGH

2. Pasar Minggu Kok Majid
Kwsn. Persekitaran Pasar
Kok Majid 16040 Palekbang

Sabtu

08.00PG- 12.00TGH

3. Pasor Minggu Wakaf Bharu
Kawasan Persekitaran
Pasar Wakaf Bharu
16250 Wakaf Bharu

Jumaat

08.00PG- 12.00TGH

4. Pasar Minggu Pgkl. Kubor
Kawasan Bebas Cukai

Jumaat

08.00PG- 12.00TGH

5. Pasar Minggu Getting
Persekitaran Pasar Getting
16080 Pgkl. Kubor

Ahad

08.00PG- 12.00TGH

6. Pasar Minggu Bendang
Pak Yong
16080 Pgkl. Kubor

Rabu

08.00PG- 12.00TGH

7. Pasar Minggu Telaga Bata
Chabang Empat
Telaga bata
15210 Chabang Empat

Isnin

08.00PG- 12.00TGH

8. Pasar Minggu Kelaboran
Sebelah Masjid Kelaboran
l6200 Tumpat

Rabu

08.00PG- 12.00TGH

9. Pasar Minggu Padang Tembesu
Sebelah Masjid Taqwa
Kg,Padang Tembesu
16240 Tumpat

Khamis

08.00PG- 12.00TGH