MENU

ARKIB E-PENYERTAAN 2016

SOAL SELIDIK PORTAL MDT 30/6/16 - 29/07/16 => KEPUTUSAN SOAL SELIDIK 

SOAL SELIDIK CUKAI TAKSIRAN 01/09/16-31/10/16 => KEPUTUSAN SOAL SELIDIK

 

ARKIB DASAR KESELAMATAN ICT NEGERI KELANTAN

DASAR KESELAMATAN ICT NEGERI KELANTAN 1.0 

DASAR KESELAMATAN ICT NEGERI KELANTAN 2.0

DASAR KESELAMATAN ICT NEGERI KELANTAN 3.0

DASAR KESELAMATAN ICT NEGERI KELANTAN 4.0

DASAR KESELAMATAN ICT NEGERI KELANTAN 4.1

DASAR KESELAMATAN ICT NEGERI KELANTAN 4.2

 

ARKIB PEKELILING JPA 2016 

JPA - Pekeliling Perkhidmatan Bil 1 Tahun 2016 (RASIONALISASI SKIM PERKHIDMATAN BAGI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN DI BAWAH SISTEM SARAAN MALAYSIA)

JPA - Surat Pekeliling Bil 1 Tahun 2016 (Tambahan Waktu Peringkat (WP) Dalam Jadual Waktu Bekerja Berperingkat (WBB) Dilaksanakan Khas Pada Bulan Ramadan)

JPA - Surat Edaran (Penangguhan Penguatkuasaan Pelaksanaan Dasar Berkursus Tujuh Hari Setahun Bagi Anggota Perkhidmatan Awam)

 

ARKIB PEKELILING PERKHIDMATAN NEGERI 2016

SUK/NEGERI - Pekeliling Perkhidmatan Negeri Bil 1 Tahun 2016 (Perlaksanaan dasar pemisah (Exit Policy) bagi pegawai yang berprestasi rendah dalam perkhidmatan awam)

SUK/NEGERI - Pekeliling Perkhidmatan Negeri Bil 2 Tahun 2016 (Kadar kelayakan kemudahan cuti rehat tahunan bagi pegawai perkhidmatan awam negeri)

SUK/NEGERI - Pekeliling Perkhidmatan Negeri Bil 3 Tahun 2016

SUK/NEGERI - Pekeliling Perkhidmatan Negeri Bil 4 Tahun 2016 (Rasionalisasi skim perkhidmatan bagi perkhidmatan awam negeri di abwah sistem saraan Malaysia)