MENU

LAMPIRAN A

 

SENARAI LESEN PERNIAGAAN YANG DILULUSKAN DALAM TEMPOH 24 JAM

(BERMULA 1 JANUARI 2017 SEHINGGA 30 JUN 2017)

 

NEGERI

PBT

SUB KATEGORI

BIL

SENARAI LESEN

KELANTAN

MAJLIS DAERAH TUMPAT

PENJAJA

 

83

 

54

 

7

 

 

-PENJAJA PASAR MINGGU PAGI

 

-PENJAJA PASAR MALAM

 

-PENJAJA BERGERAK