MENU

Kami mengalu-alukan penyertaan anda di dalam soal selidik yang dijalankan berkenaan Cukai Taksiran. Soal selidik ini bertujuan untuk mengukur sejauhmana kefahaman para pelanggan berkenaan Cukai Taksiran. Segala input, komen dan cadangan yang diberikan akan digunakan oleh pihak MDT bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan di masa hadapan. Sekian, terima kasih.

Pautan ke borang soal selidik -->Borang soal selidik Cukai Taksiran (01/09/16-31/10/16)

Keputusan soal selidik -->Keputusan soal selidik Cukai Taksiran