MENU

Kami mengalu-alukan penyertaan anda di dalam soal selidik yang dijalankan berkenaan Lesen Premis Perniagaan. Soal selidik ini bertujuan untuk mengukur sejauhmana pengetahuan para pelanggan berkenaan Lesen Premis Perniagaan. Segala input, komen dan cadangan yang diberikan akan digunakan oleh pihak MDT bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan di masa hadapan. Sekian, terima kasih.

Maklumat Lesen Premis Perniagaan --> Soal Jawab Berkenaan Lesen Premis Perniagaan

Pautan ke borang soal selidik -->Borang Soal Selidik Lesen Premis Perniagaan (07/11/16-31/12/16)

Keputusan soal selidik -->(akan dipamerkan selepas tamat tempoh soal selidik)