MENU

PROGRAM PENINGKATAN SOSIO-EKONOMI MELALUI PELAN STRATEGIK KELANTAN MELANGKAH KEHADAPAN 2016-2025 (KMK) DAN JARINGAN SOSIAL (SNL) UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN (UMK) PERINGKAT JAJAHAN TUMPAT

TARIKH : 04 & 05 JANUARI 2019
TEMPAT : PANTAI SRI TUJOH, TUMPAT.