MENU

Program lawatan YBHG Dato'Dr Ketua Pengarah Jabatan Perancang Bandar dan Desa semenanjung Malaysia di Jajahan Tumpat Kelantan telah diadakan pada 10 April 2016. Antara program lawatan tersebut adalah Lawatan ke tempat Pemprosesan dan pembuatan serunding di kampung Laut,lawatan ke seni warisan Wayang Kulit Yusof kampung laut,lawatan ke Wat Photiviharn(Slepping Buddha) dan Lawatan ke kawasan Majlis Daerah Tumpat(Padang Mahkota).