MENU

Tahniah diucapkan kepada sebahagian kakitangan MDT yang berjaya dilantik ke status jawatan kontrak dari status jawatan sambilan.Semoga prestasi kerja yang cemerlang akan diteruskan dan ditingkatkan dari masa ke semasa.

Surat perlantikan telah disampaikan oleh Tuan Setiausaha MDT En Wan Muhammad Hazam kepada kakitangan-kakitangan yang terlibat.