MENU
 • Bahagian Penilaian

  Maklumat Harta Pegangan

  Penilaian harta yang baru menerima SKD / CF / CCC dan tanah kosong yang pecah sempadan akan dibuat dalam masa 3 minggu.

  • Maklumat harta boleh diperolehi di kaunter penilaian dengan serta-merta apabila bayaran dijelaskan.
  • Menjamin pengeluaran Bil Cukai Taksiran tepat sebelum berakhir bulan Disember bagi taksiran Januari – Jun dan sebelum bulan Jun bagi taksiran Julai – Disember tiap-tiap tahun.
  • Memberi kemudahan membayar cukai secara ansuran.

  Bantahan

  • Anda boleh membuat bantahan ke atas taksiran dalam masa 2 minggu dari tarikh notis diserahkan.
  • Keputusan pengurangan rayuan akan diputuskan oleh Jawatankuasa Rayuan.

  Permohonan Pindah Milik

  • Permohonan pindah milik daripada pemaju dan orang perseorangan dalam tempoh 7 hari dengan syarat menjelaskan tunggakan cukai taksiran dan memenuhi syarat-syarat permohonan pindah milik.

  Untuk menjayakan piagam ini tuan/puan dikehendaki :-

  • Mematuhi segala peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Majlis Daerah Tumpat.
  • Menggunakan sepenuhnya kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh Majlis Daerah Tumpat.

  Bahagian Pengurusan Harta

  • Memastikan harta tak alih majlis diuruskan dengan baik.
  • Memastikan premis majlis yang kosong diiklankan dan diputuskan dalam mesyuarat jawatankuasa dalam tempoh kurang 2 bulan.
  • Menyemak kutipan sewaan semasa majlis 1 kali sebulan untuk pengeluaran Notis Tunggakan Sewa.
  • Setiap aduan berkaitan dengan kerosakan gerai / kiosk dilapor segera kepada Bahagian Pembangunan dan Kejuruteraan.

 

Kembali