MENU
  • Memastikan masa menunggu bagi pembayaran bil-bil di kaunter bayaran adalah selama sepuluh  (10) minit bagi masa sibuk dan tiga (3)  minit bagi masa kurang sibuk
  • Memastikan semua urusan pembayaran kepada pembekal dan kontraktor Majlis diproses dalam tempoh 14 hari dari tarikh sesuatu tuntutan/invois diterima dengan lengkap.
  • Menyiapkan penyata kewangan tahunan yang dimuktamadkan pada bulan April tahun berikutnya.
  • Menyiapkan anggaran belanjawan tahunan sebelum bulan Julai setiap tahun.
  • Memastikan Penyata Cukai Pendapatan anggota siap sebelum 31 Mac setiap tahun.
  • Memastikan teguran audit dapat dijawab dalam tempoh 14 hari.

 

Kembali