MENU

Amanah

Kami berusaha untuk meningkatkan daya inovasi kakitangan dan bertanggungjawab untuk menjaga serta menaikkan imej Majlis Daerah Tumpat

Layanan Telefon Yang Berkualiti

Dengan sistem komunikasi yang canggih anda mendapat perkhidmatan yang terbaik. Panggilan anda akan sampai ke matlamat dengan serta merta

Penerimaan Surat

Surat-surat anda akan diedar ke bahagian yang berkaitan untuk dijawab penerimaannya dan masalah diambil tindakan  segera.

Sewaan Dewan, Padang dan Peralatan

1) Setelah borang permohonan diisi dengan lengkap kami berjanji menguruskan kemudahan ini dengan serta merta. Ini tertakluk kepada kemudahan yang ada.

2) Untuk memberi perkhidmatan yang cepat, anda dikehendaki:-

 

  • Mengisi borang permohonan dengan betul dan jelas
  • Menjelaskan bayaran dengan serta merta
  • Nyatakan masalah yang anda hadapi (jika ada)

Untuk menjayakan Piagam Pelanggan ini tuan/ puan dikehendaki:-

  • Mematuhi segala peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Majlis Daerah Tumpat
  • Menggunakan sepenuhnya kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh Majlis Daerah Tumpat

Talian aduan : 09-7252 224

 

Kembali