MENU
 • Undang - undang dijalankan dengan adil dan saksama mengikut peruntukan undang - undang yang diterima pakai oleh majlis.
   
 • Memastikan semua masalah yang terbabit atau melibatkan penguatkuasaan dapat diatasi dengan sepenuhnya.
   
 • Memastikan orang yang melanggar undang - undang dan peraturan yang diterimapakai oleh majlis dan gagal menjelaskan tawaran kompaun didakwa di mahkamah.
   
 • Memastikan tuntutan barangan rampasan/haiwan yang ditangkap oleh majlis diberi serta-merta kepada pemilik selepas kompaun dijelaskan.
   
 •  Memastikan setiap aduan yang melibatkan bidang tugas unit penguatkuasa akan disiasat dalam tempoh 24 jam di mana pengadu dan maklumat adalah rahsia.

 

Untuk menjayakan piagam ini tuan/puan dikehendaki :-

 • Mematuhi segala peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh  Majlis Daerah Tumpat.
   
 •  Menggunakan sepenuhnya kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh  Majlis Daerah Tumpat.

 

Talian aduan : 09-7256 224

 

Kembali