MENU

1) Borang permohonan boleh diperolehi di kaunter Majlis Daerah Tumpat.

2) Kami akan memberi penerangan dan membantu pelanggan mengisi borang permohonan

3) Permohonan  lesen  boleh  didaftar  terus,  kecuali  bagi peniaga berikut hendaklah daftar bersama:-

 • Sijil pemeriksaan kesihatan(bagi peniaga makanan)
 • Pandangan Pentadbir Tanah Jajahan
 • Perakuan Jabatan Bomba                                     
 • Pandangan Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Malaysia                               
 • Perakuan JKR Jajahan                                           
 • Tenaga Nasional Berhad Tumpat                       
 • Perakuan JPS Jajahan                                          
 • Perakuan Ketua Polis Daerah(bagi peniaga barang lusuh)                              
 • Jabatan Alam Sekitar       
 • Jabatan Haiwan
 • Jabatan Perhilitan

(Bagi stesen minyak, kilang, papan iklan, sembelihan binatang, binatang liar, stor kayu di kawasan sempadan)

4) Semua premis permohonan akan disiasat:-

 • Lesen perniagaan berpremis -  6 minggu
 • Lesen perniagaan berpremis  ada bermasalah -  keputusan J/K perlesenan
 • Lesen penjaja atau sementara -    1 minggu
 • Iklan dan sepanduk -    serta merta
 • Pasar malam, jualan buah bermusim dll (syarat ada tempat) -  serta merta

 
5) Permohonan  yang   diluluskan  mesti  membuat  bayaran  dalam  tempoh 14 hari daripada tarikh terima surat

6) Setiap lesen  adalah sah digunakan daripada 01 Januari hingga 31 Disember tiap-tiap tahun

7) Lesen perniagaan hendaklah diperbaharui pada 01 Januari tiap-tiap tahun

8) Lesen boleh dibayar sehingga 3 tahun bagi premis kekal yang tiada masalah

Untuk menjayakan piagam pelanggan ini tuan/puan dikehendaki:-

 • Mematuhi  segala  peraturan  dan  prosedur  yang telah ditetapkan oleh Majlis Daerah Tumpat
   
 • Menggunakan  sepenuhnya  kemudahan-kemudahan  yang  disediakan oleh Majlis Daerah Tumpat

Talian aduan: 09 - 7252224

 

Kembali