MENU

 

PENGURUSAN ADUAN

  1.  Aduan secara bertulis melalui surat atau emel akan dihantar kepada pengadu dalam tempoh tiga (3) hari bekerja selepas aduan diterima.
  2. Maklum balas terhadap aduan awam akan diproses dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja selepas Akuan Penerimaan Aduan dihantar bagi aduan berkaitan Majlis Daerah Tumpat (tempoh penghantaran maklum balas turut bergantung kepada jenis aduan yang diterima sama ada aduan tersebut memerlukan kajian yang lebih lanjut dan kerumitan aduan tersebut).