MENU

img

Dengan ini diberitahu salinan draf rancangan tempatan tersebut di atas boleh didapati untuk diperiksa pada 10 November 2013 hingga 09 Disember 2013 pada waktu pejabat di Majlis Daerah Tumpat dan Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Negeri Kelantan.

Orang ramai adalah dijemput untuk memeriksa draf rancangan tempatan pengubahan berkenaan. Bantahan dan cadangan berkenaan dengan draf rancangan tempatan tersebut boleh dikemukakan dengan menggunakan borang bantahan awam yang disediakan, surat, ataupun memorandum selewat-lewatnya pada 15 Disember 2013 dan hendaklah dialamatkan kepada Majlis Daerah Tumpat.

Sila Klik di bawah untuk memuat turun borang bantahan: