MENU

Fungsi Utama Pusat Setempat (OSC) Majlis Daerah Tumpat :-

 

· Urusan permohonan kelulusan pelan bangunan, kebenaran merancang,

        pelan kejuruteraan, pelan landskap  yang lengkap.

 

· Membuat edaran teknikal permohonan kepada jabatan - jabatan

        teknikal yang terlibat.

 

· Urusan permohonan CCC -(Complient, Complete, Certificate)