MENU

Fungsi Utama Pembangunan dan Kejuruteraan Majlis Daerah Tumpat:- 

 

·    Urusan Pemantau kemajuan projek/tender Jabatan/ Majlis

 

·    Urusan Pemantau kemajuan projek kerajaan negeri

 

·    Urusan Pemantau kemajuan projek kerajaan persekutuan

       

·    Urusan pengesahan tuntutan oleh kontraktor bagi projek jabatan.

 

·   Urusan sewaan jentera / Lori

 

·   Urusan penyedian pelan setara untuk permohonan yang berpendapatan rendah.

 

·   Urusan menyelengara utiliti di tempat kemudahan awam / premis / tandas awam / Tempat menunggu bas / kawasan lapang / taman awam

 

·   Urusan menyelenggara bangunan / asset Majlis.