MENU

Fungsi Utama Bahagian Teknologi Maklumat :-

 

· Urusan pembangunan dan perancangan sistem komputer jabatan.

 

· Urusan mengemaskini website jabatan.

 

· Menyelia dan menyelenggarakan sistem komputer yang digunakan