MENU

Fungsi Utama Bahagian Perbendaharaan Majlis Daerah Tumpat :-

 

· Urusan peneriman hasil.

 

· Urusan bayaran Emolumen dan tuntutan kakitangan

 

· Menyediakan belanjawan / penyata kewangan tahunan jabatan.

 

· Urusan tuntutan bayaran / deposit.