MENU

Fungsi Utama Bahagian Pentadbiran Dan Sumber Manusia :

 

· Urusan surat-menyurat jabatan

 

· Menyelaras Mesyuarat Jabatan/ Jawatankuasa

 

· Menerima dan menyelaras aduan awam 

 

· Pelaksanaan dasar-dasar kerajaan negeri (Unit Pembangunan Islam).

 

· Urusan perolehan peralatan pejabat.

 

· Perkhidmatan dokumentasi.

 

· Urusan  pembangunan sumber manusia dan latihan.

 

· Urusan prestasi/tatatertib pegawai/kakitangan.

 

· Urusan persaraan, penamatan perkhidmatan dan pencen.

 

· Urusan pembaikian dan perolehan kenderaan Jabatan

 

· Urusan latihan industri