MENU

Fungsi Bahagian Perancangan Dan Bangunan

  • Pengurusan Permohonan Bangunan Dan Kebenaran Merancang.
  • Membuat Pemeriksaan Secara Berkala Bagi Bangunan
  • Menentukan Pembangunan Dan Kegunaan Tanah Terancang Dan Terkawal Dengan Sempurna Mengikut Dasar-Dasar Rancangan Struktur Yang Disediakan
  • Penyediaan Rancangan Struktur Dan Rancangan Tempatan
  • Pengisian Maklumat Pelan Bangunan Berkomputer Dan Sistem Maklumat Geografi (Gis)
  • Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Bangunan
  • Mengawal Projek Pembangunan Yang Sedia Ada Dan Yang Akan Didirikan Mengikut Peruntukan Akta-Akta Yang Wujud