MENU

Fungsi Utama Bahagian Penguatkuasaan Majlis Daerah Tumpat :-

 

· Urusan notis amaran / kompaun premis peniaga / penjaja.

 

· Urusan notis amaran / kompaun  haiwan berkeliaran.

 

· Urusan notis amaran / kompaun pembinaan bagunan menyalahi undang-undang.

 

· Kerjasama pengguatkuasaan undang-undang dan peraturan unit / jabatan.