MENU

Fungsi Utama Bahagian Penilaian dan Perkhidmatan Harta Majlis Daerah Tumpat :-

 

·    Urusan cukai taksiran / pintu semasa dan tunggakan.

 

·    Urusan sewaan bangunan Majlis.

 

·    Urusan sewaan kompleks / dewan sukan jabatan

 

·    Urusan penilaian bagi pegangan harta.

 

·    Urusan penilaian untuk  menuntut caruman membantu kadar harta-harta

  kerajaan persekutuan dan negeri.

 

·   Mengurus semua harta tidak alih (harta tetap) milik Majlis.