MENU

Fungsi Utama Bahagian Perlesenan, Kesihatan Awam, Kebersihan dan Keindahan Majlis Daerah Tumpat :-

 

· Urusan perkhidmatan Perbandaran / kutipan sisa pepejal.

 

· Urusan sewaan peralatan perayaan.

 

· Urusan pasar awam.

 

· Urusan tapak pelupusan.

 

· Urusan kitar semula.

 

· Urusan kesihatan awam.

 

· Urusan permohonan pelesenan dan pembaharuan lesen:-

 

  (i)  Premis perniagaan / peniaga kecil / sementara;

 

  (ii)  Papan iklan / Papantanda (lessen iklan kekal)

 

  (iii)  Pameran kain rentang / sepanduk / banting (lessen iklan sementara)

 

  (iv)  Pasar minggu / malam anjuran Majlis / persendirian;

 

  (v)  Penjaja Bergerak / Penjaja Pasar Minggu / Pasar Malam