MENU

Bagi memahami keperluan pengguna portal MDT dan menyediakan maklumat yang bermanfaat, soal selidik kandungan portal MDT sedang dijalankan bermula 30Jun16 sehingga 29Julai16.

Para pelanggan yang budiman adalah diharapkan agar dapat meluangkan sedikit masa untuk memberi cadangan penambahbaikan kandungan portal MDT supaya lebih bermanfaat di masa hadapan.

Sekian, terima kasih.

Pautan ke borang soal selidik---> Borang soal selidik Portal MDT

Keputusan soal selidik ---> Keputusan Soal Selidik Portal MDT