Direktori Bahagian Direktori Bahagian

Direktori Pejabat Majlis Daerah Tumpat

 

BIL

 

NAMA/UNIT

 

TEL

1.

Setiausaha MDT

725 2221

2.

CC / PA

725 2226

3.

Pembantu Teknik Kanan

725 2225

4.

Pen. Peg. Kesihatan & Persekitaran Kanan

725 2223

5.

Pen.Akauntan

725 2227

6.

Pen. Peg. Penilaian

725 2220

7.

Pen. Peg. Perancang Bandar

725 2233

8.

Pen. Peg..Penguatkuasa

725 2228

9.

Pentadbiran AM

725 2332

 10.

Pembangunan/
Kebersihan/Lesen
/Penilaian AM

725 2239

11.

Kewangan AM

725 2229

12.

Penguatkuasa AM

725 2235

13.

OSC ( One Stop Centre )

725 2234

14.

OPERATOR

725 2224

15.

Pen. Peg. Kesihatan & Persekitaran

725 3231

16.

Pegawai  OSC

725 2240

17.

No. FAX Pejabat

725 6919

18.

Pejabat Urusetia Kaw. Bebas Cukai

7211825

19.

Pejabat Urusetia Pantai Sri Tujuh

7211753